Het energieprestatiecertificaat “EPC” is verplicht bij de verkoop en verhuur van elke wooneenheid sinds 1 januari 2009. Onder “elke wooneenheid” verstaan we een woning, een appartement of een studio. De opmaak dient te gebeuren door een erkend energiedeskundige die door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) is aangesteld.

Het certificaat blijft 10 jaar geldig. Bij een nieuwe verkoop of verhuur binnen deze periode dient dus geen nieuw certificaat opgemaakt te worden.

Op het EnergiePrestatieCertificaat staat de energiescore (aantal kWh/m²) dat de woning behaalt en tips om de woning nog energiezuiniger te maken. De energiescore wordt aangeduid op een kleurenbalk van groen naar rood. Hoe lager de waarde, hoe energiezuiniger de woning is. Het energieprestatiecertificaat is daarom heel interessant voor mensen die een huis willen huren of kopen. De koper of huurder wordt geïnformeerd wat het verbruik zal zijn. De energiebesparende tips kunnen naar eigen belang worden toegepast.

Hoe ga ik te werk?

  1. Afspraak via telefoon, mail, …
  2. Bezoek ter plaatse. (duurtijd= +- 1 uur)
  3. Tijdens dit bezoek volgt een controle van de ramen, de opbouw van de muren, de gebruikte verwarmingsinstallatie(s), warmwatervoorziening, isolatie van de zolder, vloer, muren, … Kortom een volledige doorlichting van de woning of appartement.
  4. Opmaak certificaat (thuis) + doorsturen van de gegevens naar de energieprestatiedatabank.
  5. Verzending of overhandiging certificaat met woordje uitleg.

Ingrijpende werkzaamheden ter verbetering van het wooncomfort (lees: energiebesparende maatregelen) kunnen samen met mij besproken worden.

Wij staan ook in voor de elektrische keuring van uw woning.